Nội dung chính
environmental awareness

CÙNG KIEHL'S
CHĂM DA KHOẺ MẠNH - CHĂM TƯƠNG LAI XANH

Future Made Better là sự nỗ lực của Kiehl’s để góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường và cải thiện cộng đồng mà Kiehl’s đang phục vụ.
Hướng tới một hành tinh khỏe mạnh hơn, Kiehl’s tự hào tạo ra các sản phẩm có trách nhiệm bằng cách sử dụng các nguyên liệu có thể tái tạo và bao bì bền vững,
đồng thời cải thiện các vật liệu được sử dụng trong các cửa hàng trên toàn cầu.

TRÁCH NHIỆM CỦA KIEHL’S

Hơn cả một sứ mệnh, Kiehl’s Does (Hành động của Kiehl's) còn là trách nhiệm trong từng hành động của chúng tôi. Đó là những gì Kiehl’s đang làm để tạo ra ít chất thải hơn và tôn trọng môi trường sống chung của cộng đồng.
Kiehl’s luôn hướng tới mục tiêu làm tốt hơn, từ thành phần được sử dụng trong các sản phẩm đến vật liệu đóng gói mà Kiehl’s lựa chọn.

TRÁCH NHIỆM CỦA KIEHL’S

Hơn cả một sứ mệnh, Kiehl’s Does (Hành động của Kiehl's) còn là trách nhiệm trong từng hành động của chúng tôi. Đó là những gì Kiehl’s đang làm để tạo ra ít chất thải hơn và tôn trọng môi trường sống chung của cộng đồng.
Kiehl’s luôn hướng tới mục tiêu làm tốt hơn, từ thành phần được sử dụng trong các sản phẩm đến vật liệu đóng gói mà Kiehl’s lựa chọn.

Hành động của Kiehl's

KIEHL’S VÌ CỘNG ĐỒNG

Kiehl’s tin tưởng vào sự hào phóng chủ động, và thông qua cam kết từ thiện trong toàn thể công ty “Kiehl’s Gives”,
Kielh’s đã hỗ trợ 137 tổ chức từ thiện thông qua 213 sáng kiến được khởi xướng tại địa phương kể từ năm 2015, đặc biệt tập trung vào nâng cao chất lượng môi trường và thay đổi xã hội tích cực.

XEM THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CỦA KIEHL’S

Khám phá các sản phẩm chăm da khoẻ mạnh – chăm tương lai xanh

BẢNG CHÚ GIẢI

TERMINOLOGY & DEFINITION
THUẬT NGỮ
Phân huỷ sinh học:
ĐỊNH NGHĨA

Các sản phẩm hữu cơ có thể được phân hủy sinh học trong môi trường nước nhờ tác động của vi sinh vật (chủ yếu là vi khuẩn, men và nấm) để tạo ra CO2 và nước

PCR:

Từ viết tắt của “tái chế sau tiêu dùng” (post-consumer recycled); các thành phần PCR thường được kết hợp cùng chai lọ, hũ nhựa, hộp giấy và các vật liệu đóng gói khác nhằm giảm thiểu việc sử dụng các vật liệu mới/nguyên chất

Nguyên liệu thô tái tạo:

Là nguyên liệu chứa hơn 50% thành phần từ một nguồn cung có thể được tái tạo hoặc trồng lại, ví dụ như thực vật

Khai thác bền vững:

Cách khai thác này đảm bảo rằng nguyên liệu thô có nguồn gốc thực vật được thu mua từ những chuỗi cung ứng tôn trọng đa dạng sinh học, hạn chế tác động đến môi trường, đảm bảo sản xuất không ảnh hưởng đến hệ sinh thái và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của người dân địa phương; Phương thức khai thác này cũng xem xét đến yếu tố đoàn kết và trách nhiệm xã hội để mang lại lợi ích cho các cộng đồng yếu thế

Dấu chân nước:

Tác động tổng thể của một hoạt động nhất định đối với nguồn nước, bao gồm tổng lượng nước được sử dụng bởi người tiêu dùng hoặc nhà sản xuất (bao gồm cả lượng nước được thu gom và tiêu thụ cũng như lượng nước ô nhiễm được thải ra)

Thong bao định hướng
Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xoay thiết bị của bạn